O nás

Sme spoločenstvo veriacich ľudí vyznávajúcich vieru v Trojjediného Boha tak, ako nám to zjavuje Biblia, ktorú vysvetľujeme v duchu symbolických kníh zostavených reformačnými otcami. Náš cirkevný zbor je súčasťou Gemerského seniorátu a Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 


  ČO ROBÍME


Služby Božie


Každú nedeľu:

Štítnik - 10:30

Honce - 9:00

Gočaltovo - 14:00 (1. nedeľa v mesiaci)

Rozložná - 13:00 (1. nedeľa v mesiaci)

Počas adventu a pôstu sa stretávame na večierňach každú stredu o 17:00 v štítnickom chráme Božom.

Vyučovanie konfirmácie

V školskom roku 2018/2019 prebieha vyučovanie konfirmácie každý piatok o 17:00 na starej fare.

Biblické hodiny

Spoločné stretnutia a diskusie nad Božím slovom sa konajú každý štvrtok o 16:00 na starej fare. Po biblickej hodine sa stetáva spevokol. 

AKTUALITY


V sobotu, 18. mája 2019, sa v chráme Božom v Štítniku konala požehnaná slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej. Pre cirkevný zbor Štítnik to bola vskutku veľmi radostná chvíľa, keďže posledná inštalácia zborového farára sa tu konala v roku 1940, teda pred 79 rokmi. Aj to je dôkazom Božej starostlivej ruky a prejavom toho, že viera...

Navštívte náš kostol každú májovú a júnovú sobotu s vlakom Gemerský expres. Komentované prehliadky nášho chrámu budú v čase od 10.00 do 12.00. Okrem kostola môžete navštíviť aj Vodný hrad a poprechádzať sa starými uličkami Štítnika.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik Vás srdečne pozýva na slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej, ktorá sa uskutoční 18. mája 2019 (sobota) o 10:00 v štítnickom chráme Božom.

Pozývame Vás na 1. seniorálny ples evanjelikov Gemerského seniorátu. Ples sa uskutoční 1. februára o 19:00 v Kultúrnom dome v Štítniku. Vstupné je 15€. V cene lístka je prípitok, večera, fľaša vína na pár, tombola a kultúrny program. Do tanca bude hrať hudobná skupina Trend z Vlachova. Lístky si môžte zakúpiť na štítnitnickom farskom úrade.

Verš na mesiac

"Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska." 

1. list Korintským 13:13