O nás

Sme spoločenstvo veriacich ľudí vyznávajúcich vieru v Trojjediného Boha tak, ako nám to zjavuje Biblia, ktorú vysvetľujeme v duchu symbolických kníh zostavených reformačnými otcami. Náš cirkevný zbor je súčasťou Gemerského seniorátu a Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 


  ČO ROBÍME


Služby Božie


Každú nedeľu:

Štítnik - 10:30

Honce - 9:00

Gočaltovo - 14:00 (1. nedeľa v mesiaci)

Rozložná - 13:00 (1. nedeľa v mesiaci)

Počas adventu a pôstu sa stretávame na večierňach každú stredu o 17:00 v štítnickom chráme Božom.

Vyučovanie konfirmácie

V školskom roku 2018/2019 prebieha vyučovanie konfirmácie každý piatok o 17:00 na starej fare.

Biblické hodiny

Spoločné stretnutia a diskusie nad Božím slovom sa konajú každý štvrtok o 16:00 na starej fare. Po biblickej hodine sa stetáva spevokol. 

AKTUALITY


Vďaka organizácií Samaritan´s Purse, ktorá organizuje podujatie pre deti s názvom "Operácia Vianočné dieťa", sa nám 14.12.2019 podarilo zvestovať evanjelium o Pánovi Ježišovi aj deťom v našom cirkevnom zbore. Veľmi sa tešíme z účasti detí a veríme, že všetci boli spokojní a šťastní z toho, čo dostali. Veríme, že si odniesli viac ako len škatuľu s...

Koncert

10.08.2019

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik v spolupráci s OZ Gotická cesta Vás srdečne pozýva na koncert historickej hudby, ktorý sa uskutoční 31.8.2019 (sobota) o 18:00 v evanjelickom a.v. kostole v Štítniku.

Gemerský seniorát ECAV a Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu Vás srdečne pozývajú na Deň Gemerského seniorátu, ktorý sa uskutoční 25.8.2019 (nedeľa) v Štítniku. Deň začneme spoločnými službami Božími s večerou Pánovou v kostole v Štítniku o 10:00. Popoludňajší program bude prebiehať v areáli Vodného hradu. Témou dňa bude: generácie spolu.

V sobotu, 18. mája 2019, sa v chráme Božom v Štítniku konala požehnaná slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej. Pre cirkevný zbor Štítnik to bola vskutku veľmi radostná chvíľa, keďže posledná inštalácia zborového farára sa tu konala v roku 1940, teda pred 79 rokmi. Aj to je dôkazom Božej starostlivej ruky a prejavom toho, že viera...

Navštívte náš kostol každú májovú a júnovú sobotu s vlakom Gemerský expres. Komentované prehliadky nášho chrámu budú v čase od 10.00 do 12.00. Okrem kostola môžete navštíviť aj Vodný hrad a poprechádzať sa starými uličkami Štítnika.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik Vás srdečne pozýva na slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej, ktorá sa uskutoční 18. mája 2019 (sobota) o 10:00 v štítnickom chráme Božom.

Verš na mesiac

"Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. "

Evanjelium podľa Matúša 5:4

Teplická 208, 049 32 Štítnik
Všetky práva vyhradené 2018
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!