O nás

Sme spoločenstvo veriacich ľudí vyznávajúcich vieru v Trojjediného Boha tak, ako nám to zjavuje Biblia, ktorú vysvetľujeme v duchu symbolických kníh zostavených reformačnými otcami. Náš cirkevný zbor je súčasťou Gemerského seniorátu a Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 


  ČO ROBÍME


Služby Božie


Každú nedeľu:

Štítnik - 10:30

Honce - 9:00

Gočaltovo - 14:00 (1. nedeľa v mesiaci)

Rozložná - 13:00 (1. nedeľa v mesiaci)

Počas adventu a pôstu sa stretávame na večierňach každú stredu o 17:00 v štítnickom chráme Božom 

Vyučovanie konfirmácie

V školskom roku 2018/2019 prebieha vyučovanie konfirmácie každý piatok o 17:00 na starej fare.

Biblické hodiny

Spoločné stretnutia a diskusie nad Božím slovom sa konajú každý štvrtok o 16:00 na starej fare. Po biblickej hodine sa stetáva spevokol. 

AKTUALITY


Pozývame Vás na 1. seniorálny ples evanjelikov Gemerského seniorátu. Ples sa uskutoční 1. februára o 19:00 v Kultúrnom dome v Štítniku. Vstupné je 15€. V cene lístka je prípitok, večera, fľaša vína na pár, tombola a kultúrny program. Do tanca bude hrať hudobná skupina Trend z Vlachova. Lístky si môžte zakúpiť na štítnitnickom farskom úrade.

Gemerský seniorát a cirkevný zbor ECAV Ratkovské Bystré Vás všetkých pozýva na seniorálne stretnuie dozorcov a presbyterov Gemerského seniorátu, ktoré sa uskutoční v nedeľu 11.11.2018 o 14:00 v kultúrnom dome v Ratkovskom Bystrom. Prednášku na tému: Hospodárenie v cirkevnom zbore bude mať Mgr. Dušan Cina, ev. a.v. farár, vedúci úradu Východného...

Dňa 9. 9. 2018 sme mali v našom cirkevnom zbore veľmi milú a vzácnu návštevu. Zavítali medzi nás sestry a bratia z CZ Luteránské církve a.v. v Třinci a Bystřice nad Olší. Sme veľmi radi, že medzi nás prišli a spríjemnili služby Božie svojím spevom. Bola to vskutku požehnaná nedeľa. Prajeme im, aby Pán Boh požehnal tisícnásobne prácu, ktorú v...

V sobotu 21. júla 2018 sa v chráme Božom v Štítniku rozozvučali zvony, ktoré po 158 rokoch vítali predsedníctvo Východného dištriktu, ako aj predsedníctva cirkevných zborov Gemerského seniorátu na slávnosti inštalácie seniora Gemerského seniorátu Mgr. Radovana Gdovina a úvodu brata seniorálneho dozorcu Mgr. Michala Terraia.

Verš na mesiac

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Evanjelium podľa Matúša 5:4